Vastgoedcijfers

Cover: 
Teaser: 

Dit dossier bevat een aantal nota's en toelichting rond de belangrijkste cijfers en datareeksen die gebruikt worden om evoluties op de vastgoedmarkt te identificeren. Het betreft o.m. data over de vastgoedprijzen, het aantal transacties en het hypothecair krediet.

 

De data betreffende de Belgische vastgoedprijzen en het aantal transacties zijn afkomstig van de Algemene Directie Statistiek (onderdeel van de FOD Economie). De cijfers zijn gebaseerd op de authentieke akten die bij de AAPD ter registratie worden aangeboden. De ADS geeft daarnaast jaarlijks (kadastrale) data vrij over het gebouwenpark. De nota's over het hypothecair krediet zijn gebaseerd op cijfers die vrijgegeven worden door de Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) en de Centrale voor het Krediet aan Particulieren (CKP).

Share: