Dossiers

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation, beter gekend als de GDPR, definitief in werking.

Le 25 mai 2018, le RGPD sera d'application. Vous trouverez ici un kit comprenant différents documents que vous pouvez utiliser pour être en conformité avec la réglementation.

In dit dossier wordt gefocust op de fiscale materies die relevant zijn voor de vastgoedprofessional. Zo is er onder meer aandacht voor het Vlaams verkooprecht, de woonbonus, de schenkbelasting, ...

Bij de samenstelling van een verhuurdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid.

Lors de l'élaboration d'un dossier de location, l'agent immobilier doit collecter bon nombre d'informations immobilières et de documents. Certaines données doivent déjà être diffusées par l'agent immobilier dans la phase publicitaire.

Ieder jaar - in januari - stelt de CIB studiedienst twee syllabi op, waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van de belangrijkste actualia op het vlak van vastgoedrecht en vastgoedfiscaliteit.

Op 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in werking getreden. Daarbij werd de regelgeving die van toepassing is op toeristische verhuringen grondig herschreven.

Bij de samenstelling van een verkoopdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid.

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: met name het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (onroerenderfgoeddecreet).

In dit dossier vind je syntheses terug van de voornaamste beleidsdocumenten die door de Vlaamse en federale regeringen worden opgesteld en gepubliceerd.

Pagina's