Dossiers

Ieder jaar - in januari - stelt de CIB studiedienst twee syllabi op, waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van de belangrijkste actualia op het vlak van vastgoedrecht en vastgoedfiscaliteit.

Op 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in werking getreden. Daarbij werd de regelgeving die van toepassing is op toeristische verhuringen grondig herschreven.

Bij de samenstelling van een verkoopdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid.

Met ingang van 1 juli 2015 werd de Vlaamse schenkbelasting ingrijpend gewijzigd, voor schenkingen van onroerende goederen. De documentatie in dit dossier kan een hulpmiddel vormen om snel up-to-date te zijn.

Installatie-eisen bij renovatie

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: met name het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (onroerenderfgoeddecreet).

In dit dossier vind je syntheses terug van de voornaamste beleidsdocumenten die door de Vlaamse en federale regeringen worden opgesteld en gepubliceerd.

De Algemene Directie Statistiek (FOD Economie) geeft op regelmatige tijdstippen data vrij over de evolutie van de Belgische vastgoedprijzen en het aantal transacties.

Als het over vastgoedfiscaliteit gaat, is de woonbonus nooit veraf.

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) heeft een aantal aanbevelingen klaar die het huidige versnipperde beleid rond immoborden in goede banen moet leiden. Daarbij zal o.m.

Pagina's