Ledenvoordelen

CIB Vlaanderen biedt haar leden een grote waaier van diensten aan zodat de CIB-vastgoedprofessional efficiënt en correct kan werken.

 Vlot en juist werken dankzij praktische tools

CIB-leden kunnen gebruik maken van een set van handige online tools. Voor de betalende diensten kan dit zelfs met een lopende rekening. Zo kan de vastgoedprofessional dankzij KadasterFinder de kadastrale informatie digitaal opvragen. Covast, het online biedingssysteem voor de verkoop van vastgoed van overheden en bijzondere opdrachtgevers, laat de CIB-vastgoedmakelaar toe om zijn vastgoedportefeuille kosteloos en op een eenvoudige manier uit te breiden. Logeren aan Zee biedt een extra kanaal om als CIB-vastgoedmakelaar je vakantiewoningen aan de kust gratis in de kijker te zetten. Via MyRent Pro kunnen CIB-leden gratis en online huurconctracten registreren. Voor het online aanvragen van keuringen kunnen CIB-leden gebruik maken van de BTV-tool. bizLocator is een online platform waar vastgoedprofessionals bedrijfsvastgoed kunnen aanbieden. Ga naar het overzicht van de tools.

 

Gratis juridische ondersteuning

CIB-leden kunnen voor een telefonisch juridisch advies gratis terecht bij de advocaten van hun provinciale afdeling. Daarnaast stelt de studiedienst van CIB Vlaanderen modeldocumenten, dossiers en syllabi ter beschikking. Deze documenten worden steeds aangepast aan de nieuwe of aangepaste wetgeving en kunnen gratis en onbeperkt gedownload worden.

 

Correcte en duidelijke informatie via diverse kanalen

CIB Vlaanderen houdt haar leden via diverse kanalen op de hoogte van wat leeft binnen onze beroepsvereniging en binnen de vastgoedwereld. Wij informeren onze leden via onze digitale nieuwsbrieven, maar ook onze magazines Vastgoedflitsen en CIB info en het wereldwijde web. CIB-leden hebben gratis toegang tot alle informatie op CIBweb.be. Dit digitale sectorplatform biedt een schat aan informatie voor de vastgoedprofessional. Naast de modeldocumenten, dossiers en syllabi vinden onze leden er een zeer ruime bibliotheek met alle vastgoedthema's die de laatste jaren aan bod zijn gekomen in de talrijke CIB-publicaties, de lijst van alle gemeenten met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, de recente standpunten van CIB Vlaanderen inzake diverse vastgoeddossiers, ... In de agenda zie je een overzicht van alle ledenvergaderingen, CIB-evenementen en VIVO-opleidingen. Voor het aanwerven van nieuwe medewerkers kan je gratis een vacature plaatsen op CIBweb. Elk CIB-lid wordt trouwens automatisch opgenomen in de zoekmodule 'Vind een vastgoedmakelaar in je buurt'.

 

Opleiding en vorming

Elke vastgoedmakelaar is verplicht om 20 uur opleiding per twee jaar te volgen. CIB Vlaanderen voorziet daarom in permanente vorming. VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, biedt het hele jaar door opleidingen aan. Zowel juridische, technische als commerciële vastgoedthema’s kwamen aan bod. Daarnaast organiseren VIVO en CIB Vlaanderen sinds 2013 exclusieve studie- en netwerkmomenten onder de noemer Vastgoedacademie. CIB-leden genieten steeds van een voordeeltarief.

 

Netwerking tijdens events

De provinciale CIB-afdelingen organiseren op regelmatige tijdstippen ledenvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen actuele vastgoedthema's aan bod, maar daarnaast zijn het vooral ontmoetingsmomenten voor onze leden. Naast andere leden ontmoeten ze er ook onze ledenconsulenten, onze structurele partners en de CIB-huisadvocaten. Iedere aanwezigheid telt bovendien voor één uur permanente vorming voor het BIV. Ook onze evenementen zoals de Real Estate Awards en het Vastgoedcongres zijn de momenten bij uitstek om te netwerken met mensen uit de vastgoedwereld.

 

Belangenbehartiging op alle niveaus

CIB Vlaanderen behartigt actief de belangen van haar leden. Wij zetelen in tal van organisaties, adviesorganen en commissies en hebben ook contacten met beleidsmakers op alle niveaus. Op die manier brengen wij bepaalde sectorale problemen of bekommernissen onder de aandacht en zoeken we naar oplossingen. Daarnaast werkt CIB Vlaanderen samen met verschillende aanverwante sectoren. Zo zijn er de samenwerkingsprotocollen met de notarissen (KFBN), de architecten (NAV) en de vastgoedpromotoren (BVS). De informatie-uitwisseling komt de sector ten goede en samen denken we actief na over relevante vastgoedthema’s. Ga naar het overzicht van alle organisaties waarin CIB Vlaanderen is vertegenwoordigd of waarmee CIB Vlaanderen samenwerkt.

 

Commerciële voordelen dankzij sterke partnerships

Via een aantal sterke partnerships biedt CIB Vlaanderen bijkomende voordelen aan haar leden. Naast deze structurele partnerships sluit CIB Vlaanderen geregeld – al dan niet tijdelijke – samenwerkingen af. Zo is er de samenwerking met tankstation Q8 en uitgeverij Die Keure. Ook de Reprobelbijdrage voor leden wordt betaald door CIB Vlaanderen. Recent werd een commercieel partnership opgezet met SweepBright.

 

Word nu CIB-lid!