Nieuws

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters plafonneert de dossierkosten die een bank mag opleggen voor een hypothecaire lening op 500 euro.

23/02/2017

Willen we de doelstellingen van het Renovatiepact halen, dan moeten we meer doen dan enkel renoveren. Vanaf nu moeten we ‘BENOveren’. BENOveren staat voor BEter reNOveren dan gebruikelijk is.

21/02/2017

CIB Vlaanderen, met meer dan 2.400 leden de grootste en meest representatieve beroepsvereniging van vastgoedmakelaars en syndici in ons land, is niet te spreken over de bijzonder negatieve berichtgeving die vicepremier Kris Peeters afgelopen weekend plots lanceerde richting de vastgoedsector en dit naar aanleiding van een nationaal onderzoek door de Economische Inspectie.

21/02/2017

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. De aanpassing is ingegeven door Europese regelgeving.

20/02/2017

Op 23 februari treedt de veelbesproken omgevingsvergunning in werking. Althans in een beperkt aantal gemeenten. Enkel Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden starten overmorgen met de omgevingsvergunning. In Beersel en Diest gaat de omgevingsvergunning op respectievelijk 18 april en 2 mei van start. Alle andere Vlaamse gemeenten hebben uitstel gevraagd tot 1 juni en maken tot dan nog gebruik van het digitaal loket voor bouwaanvragen.

20/02/2017

Opvallend arrest in vastgoedland: noch de koper, noch de verkoper kunnen de verkoop van een onroerend goed bewijzen aan de hand van mailverkeer. Zo oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep in haar arrest van 19 december 2016. Meer zelfs, e-mails kunnen evenmin gebruikt worden als een begin van schriftelijk bewijs om aan te tonen dat er een akkoord was over prijs en goed. Dit arrest is op zijn zachtst gezegd controversieel: het gaat lijnrecht in tegen een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep uit 2013. Daaruit bleek dat een sms (en dus ook een e-mail) wél een begin van schriftelijk bewijs kan opleveren.

20/02/2017

Het aantal huurders in Vlaanderen daalt voor het eerst. Dat blijkt uit de jaarlijkse huurbarometer van Dewaele Vastgoedgroep. In 2016 waren er ongeveer 15.000 minder huurders op de Vlaamse huurmarkt dan het jaar voordien. Huurpanden staan ook gemiddeld een week langer te huur dan normaal. De oorzaak zou te vinden zijn bij de historisch lage rente.

20/02/2017

Pagina's