Nieuws

Met een recent advies wilde de Vlaamse Woonraad de aandacht vestigen op de problemen die er vandaag zijn in de onderste lagen van de private huurmarkt. In dat segment daalt het aanbod zienderogen, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen alleen maar stijgt, ook wanneer deze minder kwalitatief zijn. Op basis van getuigenissen van veldwerkers durfde de Woonraad zonder meer te spreken van een ‘wooncrisis’.

27/06/2017

Zes op de tien kopers van vastgoed aan de kust is jonger dan zestig jaar. Dat wil dus zeggen dat de vergrijzing van de kust stilaan aan het keren is.

26/06/2017

Goed nieuws voor fans van cohousing: iedereen die wil zal binnenkort een proefproject rond cohousing kunnen opstarten en zal daarbij zes jaar lang vrijgesteld worden van de heersende regels. Let wel, wie wil deelnemen moet vóór 31 augustus een concreet project indienen dat vervolgens door een externe jury zal beoordeeld worden.

26/06/2017

Een alternatief voor de Vlaamse energieheffing - de Turteltaks - die door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd, moet voor de Vlaams minister van Energie Tommelein 'eerlijk en transparant' zijn en 'gedragen worden door de bevolking'.

26/06/2017

Er komt dan toch geen extra kapitaalbuffer die de banken moeten aanleggen als ze een krediet toekennen voor meer dan 80 procent van de waarde van een vastgoed. De federale regering wees het voorstel van de Nationale Bank af, zo gaf gouverneur van de Nationale Bank Jan Smets aan in het kader van het jaarlijkse rapport over de stabiliteit van de financiële sector. In oktober voert de bank op vraag van de regering een nieuwe analyse uit.

26/06/2017

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Vlaamse Energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Voor 2016 en 2017 blijft hij wel behouden, om rechtsonzekerheid en administratieve moeilijkheden te vermijden. Dat meldt persagentschap Belga.

22/06/2017

Onze bevolking wordt steeds ouder en dat maakt van zorgvastgoed een gewilde investering. Vooral assistentiewoningen winnen aan populariteit.Onderstaande tabel van het agentschap Zorg en Gezondheid maakt duidelijk hoe het aantal erkende groepen assistentiewoningen in Vlaanderen de voorbije jaren gestaag is toegenomen. De provincie Antwerpen spant daarbij de kroon.

20/06/2017

Pagina's