Nieuws

Bijna 1 miljoen 18- tot 34-jarigen in België wonen vandaag bij hun ouders, aldus een nieuwe studie. In Vlaanderen zijn dat er ruim vier op tien. Waarom?

25/04/2017

Voor de Vlaamse overheid is het verhogen van de energiezuinigheid van het woningbestand een prioriteit. Onder meer door behulp van premies wordt de burger gestimuleerd om energiebesparende investeringen te doen. Voor heel wat renovatiewerken kan je genieten van de renovatiepremie van de Vlaamse overheid. Nieuw sinds begin dit jaar is de totaalrenovatiebonus.

25/04/2017

Het is mogelijk dat een opdrachtgever eerst een exclusieve bemiddelingsopdracht toekent aan de ene vastgoedmakelaar, maar zich nadien bedenkt en ook met een andere makelaar in zee wenst te gaan. In dat geval spreken we van een co-exclusieve bemiddelingsopdracht waarbij beide makelaars het pand kunnen verkopen. Maar welke spelregels gelden in dat geval?

25/04/2017

Wie zijn dak wilt isoleren, betaalt daar binnenkort fors meer voor. Wegens een nijpend tekort van de basisgrondstof wordt het isolatiemateriaal in korte tijd 25 procent duurder, meldt De Tijd.

24/04/2017

Misschien is het tijd dat we het vastgoedgebeuren eens in zijn globaliteit gaan herbekijken, niet alleen de woonkredieten maar ook de fiscaliteit en alles wat ermee samenhangt? Zo reageerde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vanuit Washington op de discussie over de mogelijke verstrenging van hypothecaire kredieten.

24/04/2017

Het lijkt erop dat woonleningen voor de volledige aankoopprijs van een woning weer mogelijk worden. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) heeft verzekeraars en banken bijeengebracht om een verzekering uit te werken voor riskantere leningen. Zo’n 2.000 gezinnen per jaar zouden zo geholpen zijn.

20/04/2017

Een man in Brugge die zijn appartement in een flatgebouw te huur aanbiedt met Airbnb moet daarmee ophouden. Dat is het resultaat van een uitspraak van een Brugse vrederechter. Hij baseert zich op de basisakte van het flatgebouw dat verbiedt dat er commerciële verhuring plaatsvindt.

18/04/2017

Pagina's