Vlamingen blijven bouwen in overstromingsgebied

17 februari 2017
Teaser: 

In de eerste helft van 2016 zijn er in Vlaanderen zes nieuwe vergunningen afgeleverd voor nieuwbouw en verkavelingen in overstromingsgevoelige zones. Dat schrijft De Standaard. Wateroverlast schrikt de Vlaming nog niet af om te bouwen op terreinen die makkelijk overstromen.

In 2015 werden er negen vergunningen afgeleverd voor nieuwbouw en verkavelingen op zulke gronden, wat volgens minister Schauvliege in lijn ligt met de cijfers van de jaren ervoor. Het lijkt erop dat ook 2016 (met zes vergunningen in de eerste helft van het jaar) geen trendbreuk betekent.

Volgens Vlaams Parlementslid en voormalig burgemeester van Mortsel Ingrid Pira ligt de verantwoordelijkheid bij de steden en gemeenten. “Steden en gemeenten krijgen meer geld naargelang ze meer inwoners hebben. Dus willen de lokale besturen dat er woningen bijkomen.” Volgens Pira moeten gemeenten die de open ruimte open houden juist beloond worden.

Waar de overstromingsgevoelige gebieden zich bevinden, kan je makkelijk zelf nagaan op een kaart van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Bron: Gazet van Antwerpen

Share: