NieuwsRSS

Elke vereniging van mede-eigenaars moet ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Sinds de invoering van de verplichte registratie van de benoeming of aanstelling van de syndicus door de VME was er wel onduidelijkheid gerezen. Wanneer moet een syndicus-rechtspersoon al dan niet, naast haar eigen ondernemingsnummer, het rijksregisternummer van een vertegenwoordiger die de taken van syndicus in het kader van de vennootschap mag uitoefenen, in de KBO opnemen? Na tussenkomst van CIB Vlaanderen en onze partner Liantis heeft de FOD Economie hierover meer duidelijkheid gegeven.

27/09/2018

Een koppel dat jarenlang een gemeenschappelijke gang gebruikte als privatief gedeelte en afgesloten had met een deur, heeft de gang opnieuw moeten openmaken. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brugge in een recent vonnis. Er was geen sprake van verjaring zoals het koppel beweerde. Bovendien hadden ze de beslissing van de algemene vergadering om de gang vrij te maken, niet tijdig aangevochten bij de vrederechter.

27/09/2018

Sinds de zomer is een nieuwe wetgeving van kracht rond het zogenaamd onbelast bijklussen. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kunnen werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger naar burger of activiteiten in een deeleconomie. Belangrijk om weten voor de syndici onder ons: onbelast klusjes uitvoeren voor een vereniging van mede-eigenaars (VME) kan niet.

27/09/2018

Wat als de koper van je woning terugkrabbelt nadat er al een (schriftelijk) akkoord was? Kan hij op dat akkoord terugkomen? Of kan je de koper dwingen het pand alsnog te kopen? CIB juriste Céline Van den Berghe gaf het antwoord in De Tijd.

25/09/2018

In verschillende steden in ons land betaal je 6% BTW in plaats van 21% als je een woning afbreekt en opnieuw opbouwt. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voert weldra een sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro in voor al wie niet van dat verlaagd BTW-tarief kan genieten. “Met deze Vlaamse BTW-korting verlagen we ons energieverbruik en verhogen we de woonkwaliteit.”

24/09/2018

Goed vijf jaar geleden ondertekenden de voorzitters van CIB Vlaanderen en van de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) een samenwerkingsprotocol boordevol praktische afspraken. Het verkoopproces tussen vastgoedmakelaar en notaris vlotter laten verlopen: dat was en is nog steeds het doel. De komende weken staan we graag stil bij de verschillende werkafspraken. Vandaag in deel 1: wie moet de nodige attesten opvragen?

24/09/2018

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Hoe belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?

18/09/2018

Pagina's