Opinie

De Kamercommissie Justitie heeft vorige week eindelijk het wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar maakt. Het wetsvoorstel, dat onderschreven is door alle meerderheidspartijen, lag al een aantal maanden op tafel, maar heeft nu toch het licht op groen gekregen. De voorgestelde tekst moet nog wel door de plenaire Kamer worden goedgekeurd alvorens de wet definitief wordt. Als CIB Vlaanderen kunnen we alleen maar tevreden zijn met deze nieuwe wet, al is het enigszins verontrustend dat sommige mediaberichten laten uitschijnen dat de parketten en de politie zich zouden toeleggen op andere prioriteiten.

29/09/2017

Om het risico op latere controleschattingen van het kadastraal inkomen (KI) te verminderen en te voorkomen dat de koper alsnog het klein beschrijf wordt ontzegd, is het standaardpraktijk om een uittreksel uit de kadastrale legger, het ‘attest klein beschrijf’, op te vragen. Hieraan is op zich niets gewijzigd. Wel stellen we vast dat de procedure om zo’n attest op te vragen veranderd is. De aanvraag kan enkel nog via de notaris. CIB Vlaanderen vindt het evenwel de taak van de vastgoedmakelaars om hun kopers correct te informeren én garanties te geven.

22/09/2017

CIB Vlaanderen en andere actoren uit de vastgoedwereld zaten begin deze week opnieuw rond de tafel met minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Inzet van het overleg was de aanpassing van het KB bemiddelingsopdrachten. Concreet willen we tot een duidelijke én transparante regelgeving komen, waarbij enerzijds de consumentenbescherming geoptimaliseerd wordt, maar anderzijds er geen rem wordt gezet op dynamische en innovatieve ontwikkelingen binnen de vastgoedmakelaardij.

15/09/2017

“Steeds meer makelaars brengen huurders pas in contact met verhuurders na het betalen van een voorschot”, “Huis huren, eerst €500 betalen”, … Menig vastgoedmakelaar verslikte zich ongetwijfeld in z’n koffie dankzij deze krantenkoppen. De media kopten enthousiast de voorzet van de huurdersbonden in. Zo werd een totaal verkeerde perceptie gecreëerd. Wat wel klopt, is dat er steeds vaker loze of niet-geëngageerde kandidaatstellingen van huurders zijn. Als gevolg daarvan vraagt men de ondertekening van een huurbelofte met een waarborg ten voordele van de verhuurder indien de huurder woordbreuk pleegt.

01/09/2017

Het kraken van al dan niet bewoonde panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert. Enkele zaken in het Gentse, die recent volop in de media kwamen, hebben dit thema – volledig terecht overigens – opnieuw centraal op de publieke agenda geplaatst. CIB Vlaanderen mocht recent in de Kamercommissie Justitie haar stem laten horen rond deze problematiek.

14/07/2017

Het is sinds 2010 een opvallende trend: vastgoedmakelaars (en architecten) worden geweerd uit de lijstjes van beroepsgroepen die schattingen mogen uitvoeren voor openbare besturen. Het Vlaams regeerakkoord deed even op beterschap hopen. Maar, na drie jaar blijkt in de praktijk dat de vastgoedexperten alleen maar verder in de vergeethoek worden geduwd.

15/06/2017

Minstens 20%: zoveel eigen inbreng moeten kopers voortaan op tafel leggen. Tenminste als het van de Nationale Bank (NBB) afhangt. In haar jaarverslag oppert de Bank dat de kredietvoorwaarden verder moeten worden verstrengd. Alleen zo kunnen we een stabiele vastgoedmarkt garanderen. Maar de slinger dreigt door te slaan. Als het voor kopers bijna onmogelijk wordt om een aankoop te financieren, dan riskeren we net wat de Bank ten allen prijze wil voorkomen: een vastgoedmarkt die stilvalt.

31/03/2017

Pagina's