CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Wat zijn de regels voor het opzeggen van de huurovereenkomst van korte duur in de verschillende gewesten?

Vraag & antwoord 13 februari 2023
Wat zijn de regels voor het opzeggen van de huurovereenkomst van korte duur in de verschillende gewesten?

In tegenstelling tot wat het geval was onder de federale woninghuurwet, bestaat in alle gewesten voortaan de mogelijkheid om de huurovereenkomst van korte duur voortijdig te beëindigen. Dit is althans het geval voor de huurder. De precieze voorwaarden waaraan voldaan moet worden om vroegtijdig aan de huurovereenkomst onderuit te kunnen, verschillen evenwel van gewest tot gewest.

Vlaanderen: enkel huurder

In het Vlaams Gewest heeft de huurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst van korte duur voortijdig te beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maand en het betalen van een opzegvergoeding. Deze opzegvergoeding bedraagt anderhalve maand, één maand of een halve maand huur, naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, het tweede of het derde jaar. 

Voor de verhuurder werd er decretaal geen mogelijkheid voorzien om de woninghuurovereenkomst van korte duur vroegtijdig te beëindigen.

Brussels Gewest: huurder en verhuurder

Wat het Brussels Gewest betreft, zijn de spelregels anders. Hier krijgt de huurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst van korte duur te allen tijde te beëindigen met een opzegtermijn van 3 maand en de betaling van een vergoeding gelijk aan 1 maand huur. 

Bovendien heeft de verhuurder, in tegenstelling tot in het Vlaams Gewest, wel de mogelijkheid om de huurovereenkomst van korte duur in bepaalde omstandigheden vroegtijdig te beëindigen. Deze mogelijkheid kan door de verhuurder evenwel enkel benut worden na het eerste jaar en uitsluitend om het onroerend goed zelf te betrekken of te laten betrekken door zijn of haar levenspartner; zijn of haar kinderen, kleinkinderen, adoptiekleinkinderen en die van zijn of haar levenspartner, zijn of haar voorgeslacht (ouders, grootouders) en die van zijn of haar levenspartner, zijn of haar neven en nichten en deze van zijn of haar levenspartner.  

De verhuurder moet in dat geval een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen en een vergoeding betalen van één maand huur. 


Wallonië: huurder en verhuurder

Wallonië tot slot kent ook een eigen regime wat betreft de voortijdige beëindiging van de huurovereenkomsten van korte duur.  Hier kan de huurder de huurovereenkomst van korte duur beëindigen met een opzegtermijn van 3 maand en mits de betaling van een vergoeding van 3 maand huur. 

De verhuurder kan de huurovereenkomst maar beëindigen na het eerste huurjaar, mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maand en een vergoeding van 1 maand huur. 


Gerelateerde dossiers

Wallonië

Wallonië

Brussel

Brussel

Brusselse Huurordonnantie

Brusselse Huurordonnantie

Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.